Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Stahování dat z karet a digitálních tachografů

Komentáře a názory

Dovolte mi, abych na tomto místě vyjadřoval své názory, které ale nikomu nevnucuji a každý, kdo si tyto názory přečte, si udělá vlastní úsudek.

2. Jízda po dálnici (25.6.2008)
Tak jsem zase jel po té naší dálnici  D1. Musím tady  veřejně konstatovat, že  navrhnu na MD ČR, aby  doplnilo zákon o to, že není potřeba používat  ukazatelů změny směru jízdy (blinkry).  On je totiž nikdo nepoužívá, respektivě se používají pouze při změně jízdy z levého jízdního pruhu do pravého. Opačně se používají pouze vyjímečně. Dlouho jsem nemusel přemýšlet.
Proto bych tady a právě teď připomněl jednu rovnici, kterou zná každý, jen ji jaksi nechce uvádět do praxe.
s = v . t
Asi nebudu vysvětlovat věc, kterou každý chápe. Ale pro osvěžení paměti. pokud je rozdíl rychlostí vozidel 130 - 80 = 50 km/h, pak připočtením reakční doby řidiče a počátku brždění - cca 2 sek., pak je zřejmé, že vozidlo jedoucí rychlostí 130 km/h ujede za tento čas cca 30 metrů. Dalo by se dopočítat, jakou vzdálenost ujede vozidlo z rychlosti 130 km/h do rychlosti 80 km/h.
Zkusme dodržovat pravidlo slušného řidiče a pokud odbočujete z pravého do levého jízdního pruhu, dávejme znamení o změně jízdy před tím, než začnu vybočovat a jako zkušení řidiči nevybočujme z jízdního do vedlejšího pokud je vzdálenosti menší cca 80 metrů od vybočujícího vozidla.

Přeji příjemný večer

1. Reakce řidičů na digitální tachografy.(5.6.2008)
Naše firma provádí i ověřování digitálních tachografů a tak se setkávám v hojné míře i s názory řidičů, popřípadě názory provozovatelů. Vzhledem ke své dlouholeté zkušenosti v oblasti metrologie a ověřování tachografů, můžu konstatovat, že zavedení digitálních tachografů podporuje mizivá část provozovatelů, naopak jsou pro provozovatele digitální tachografy přítěží při provozování přepravy a brání v podnikání. Představa provozovatelů je asi taková, že by se mělo jezdit takovým způsobem, který vyhovuje provozovatelům a co vydrží řidiči, protože konkurence je velká a ceny za přepravu jsou nízké. Proto takové Nařízení EU č. 561/2006, dohoda AETR a další národní vyhlášky jsou pro ně nepředstavitelnou překážkou, která jim brání v podnikání a proto je pro ně nutné, aby je obcházeli a nedodržovali. Provozovatelé, ale i samotní řidiči hledají způsoby, jak zákonné normy obcházet a proto nejčastější dotaz při ověření nejenom digitálního tachografu není, jak se s tachografem zachází a co se má dodržovat, ale jak tento digitální tachograf obejít, co mají udělat aby nezapisoval např. jízdu, jak udělat to, aby na kartě řidiče byl v době jízdy odpočinek a podobné dotazy.

Na toto je z naší strany jediná odpověď, která je umocněna počtem nehod nákladních vozidel. (viz foto v "zajímavosti", kdy jsem byl přítomen u této vyfotografované nehody - mikrospánek vlivem nedostatku odpočinku, čili nedodržení předpisů)

N e e x i s t u j e   způsob, jak obelstít digitální tachograf.

Teď si asi mnozí z Vás pomyslí, že jsem amatér a že vše se dá obelstít. Máte zčásti pravdu, ale zavedení digitálního tachografu mělo a má určitý význam pro bezpečnost silničního provozu. Proto digitální tachograf ukládá data v paměti tachografu, ale i obdobná data se ukládají na kartu řidiče a porovnáním těchto rozdílně ukládaných forem dat lze mnohé dokázat.
Proto také provozovatelé mají za povinnost provádět pravidelné stahování dat z tachografu a karet řidičů a jejich vyhodnocení, aby zajistili dodržování ustanovení a předpisů řidičem.
Doporučuji přečíst:
Nařízení 561/2006, kapitolu III, článek 10, odst. 1, 2 a 3 - povinnosti provozovatele
a odst. 5a), i) a ii) - pravidelné stahování a vyhodnocování

Přeji příjemný den

TOPlist